Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 Tegoroczny program, przygotowany przez Sekretariat Krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, zatytułowany jest „Czas misji”. Przez dziesięć miesięcy będziemy razem z dziećmi spoglądać na czas jako dar Boży, błogosławieństwo i wezwanie, ucząc się mądrze i z radością go wypełniać, a także dostrzegać w nim sposobność do dawania świadectwa i głoszenia Ewangelii.

Obecny temat jest kontynuacją ubiegłorocznego programu „Z Ewangelią przez świat”, ale jest także doskonałym początkiem dla tych, którzy w Papieskich Dziełach Misyjnych stawiają pierwsze kroki. Do korzystania z naszej publikacji zachęcamy gorąco animatorów, opiekunów i przyjaciół z różnych (niekoniecznie misyjnych) grup duszpasterstwa dzieci.

Każde z dziesięciu spotkań opiera się na trzech filarach związanych z tematem czasu:

  • I. JESTEM – nawiązujemy do doświadczeń dzieci oraz stajemy w świetle słowa Bożego, które jest największym autorytetem i ukazuje zamiary Boże.
  • II. ROSNĘ – etap twórczej refleksji, rozwoju oraz zdobywania doświadczeń i mądrości życiowej, słuchanie siebie nawzajem. Propozycje zabaw i ćwiczeń uczą współpracy, otwarcia i szacunku.
  • III. OWOCUJĘ – w tej części praca z dziećmi nawiązuje do pojawiającego się przy każdym temacie zaproszenia do kształtowania postaw (Misjonarz z charakterem). Uczestnicy, przygotowani i gotowi odpowiedzieć na wezwanie Boże, podejmują konkretne zadania „tu i teraz”. Podejmują konkretną pracę nad sobą i realizują przedsięwzięcia i akcje związane z ich zaangażowaniem w PDMD. 

Wizualnym obrazem wspólnej pracy, podejmowanych zagadnień , przedsięwzięć i projektów  jest MISYJNY ZEGAR, którego tarcza składa się z 12 miesięcy. Zachęcamy, aby dzieci w każdej grupie wykonały go wspólnie, wypracowując projekt według własnych pomysłów i korzystając z własnych, rozlicznych talentów.

Misyjne Materiały Formacyjne dla Dzieci wzbogacone są o zestaw pomocy aktywizacyjnych – karty pracy, plansze, filmy, zdjęcia i pokazy multimedialne na dołączonej do broszury płycie CD. 

Życzymy owocnej i twórczej pracy misyjnej w myśl wschodniej sentencji „Nie możemy zatrzymać żadnego dnia, ale możemy go nie stracić”. Niech każdy czas będzie dobry, by dzielić z innymi orędzie Ewangelii.

  

 

MIESIĄC

TEMAT

MISJONARZ Z CHARAKTEREM…

WRZESIEŃ

Czas nauki

…rozwija w sobie pilność

PAŹDZIERNIK

Czas modlitwy

…rozwija w sobie miłość

LISTOPAD

Czas budzenia i rozwijania talentów

…rozwija w sobie konsekwencję i wytrwałość

GRUDZIEŃ

Czas dla innych

… rozwija w sobie troskę o innych, jest pomocny

STYCZEŃ

Czas misji

…rozwija w sobie odpowiedzialność

LUTY

Dbaj o siebie

…„pachnie” Bogiem

MARZEC

Czas nawrócenia

…„zdobywa” miłosierne serce

KWIECIEŃ

Czas dotknięcia nieba (Eucharystia)

…zawsze dziękuje

MAJ

Czas dla rodziny

…rozwija w sobie ducha rodzinnego

CZERWIEC

Czas odpoczynku

…rozwija w sobie umiejętność mądrego odpoczywania

WIĘCEJ MATERIAŁÓW DO POBRANIA CZAS MISJI_SPOTKANIA

 *** 

Misyjne Materiały Formacyjne „Czas misji” wspomagają realizację zadań katechezy. Ich owocem będą konkretne działania i serca otwarte dla braci i sióstr z innych kontynentów. Bo przecież – jak przypomniał kardynał Stefan Wyszyński  - czas to miłość!”  Polecam! 
dr Aneta Rayzacher-Majewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kolędnicy Misyjni

Most

Braterstwa Misynego

Biały Tydzień

Darowizna

Projekty

Materiały

Ogniska Misyjne